Program

Hlavní strana  »  Program

Základní teze

Věříme, že vedení města Zliv tu má být pro občany a ne pro sebe a své zájmy, jak tomu bylo v minulosti. Za úplný základ považujeme naprostou otevřenost při řešení veškerých problémů, zejména těch, které se dotýkají většího množství lidí. Nestačí jen zveřejňovat dokumenty někde v temnotách internetových stránek, či mezi stohy listů na vývěskách, je nutné lidem snadno pochopitelnou formou problémy přednést a vysvětlit, dát jim možnost vyjádření a diskuse, až pak rozhodovat. Myslíme si, že město tu je hlavně proto, aby vytvářelo co nejlepší podmínky pro své občany, podniky nebo spolky, aby samotní lidé ve městě měli chuť zde aktivně a společně trávit svůj volný čas. Město by ale nemělo samo suplovat jejich činnost, pouze by mělo prostřednictvím svého vedení a zaměstnanců klást co nejmenší překážky a ze všech sil by se mělo snažit vycházet občanům vstříc. V posledním období naši zastupitelé a radní hlasovali pro nemalý počet velmi prospěšných projektů pro město Zliv, k jejichž realizaci ale bohužel zatím nedošlo. To chceme změnit.

Výstavba

Rozvoj města do budoucna určuje hlavně nový územní plán. My prosazujeme, aby se individuální výstavba v nejbližší budoucnosti orientovala zejména do oblasti Varty, kde už konečně vzniká základní technické vybavení pro rodinnou zástavbu a brzy bude možné parcely nabízet veřejnosti, a to zejména občanům města. Možnost stavby bytového domu pak je připravena v prostoru za domem zvanými lidově „Papouškárna“ a naším cílem je podporovat snahu developerských společností, aby k výstavbě skutečně došlo a Zliv měla konečně dostatek bytů pro své občany.

Turistika

Podstatnější přísun turistů může Zlivi zajistit hlavně projekt cyklotrasy až do Hluboké nad Vltavou, který už je ve vysokém stupni rozpracovanosti. Ta by měla vést z kempu Mydlák, přes sídliště, kolem domu s pečovatelskou službou až směrem k Mydlovarskému potůčku, napojující se za rybníkem Zadní Topole (lidově Šušňarky) na projekt připravovaný na Hluboké a přes cestu napojený na existující cestu na Vondrov. Dále by se určitě mělo pokračovat ve zvelebování kempu na Mydláku a uvažovat lze i o dalších turistických zajímavostech typu rozhledny.

stezka

Kultura

V místech rozbořeného statku na Dolním náměstí jsme jednoznačně pro definitivní odklizení současných ruin. Místo by mohlo mít využití jako kulturní centrum s podiem, hledištěm, zastřešenými prostory (např. pro stánky a prodej, ale i diváky) po stranách a se sociálním zařízením. Sem by se přesunuly veškeré hlavní kulturní akce ve městě jako velká část stánků o pouti, slavnosti mrkve, rozsvěcení vánočního stromu, zkrátka veškeré podobné akce města i místních spolků.

Dotace

I my chceme výrazně využívat možnosti dotací, ať už z operačních programů Evropské unie, či ze zdrojů státu, kraje nebo třeba ČEZu. Nechceme však budovat město hlavně podle toho, na co jsou zrovna dotace vypsány, abychom tu pak měli zařízení, která nikdo nevyužívá, v místech, kde si je lidé nepřejí. Hlavní jsou pro nás potřeby místních občanů a město chceme budovat primárně podle těchto potřeb.

Spolky

Nové a ještě více i ty dlouho fungující sportovní a společenské spolky si ve Zlivi zaslouží ještě větší podporu, než která je jim momentálně poskytována. A nejde jen o finance, to je pouze jedna ze stránek podpory. Je nutné se spolky mnohem více komunikovat, umožňovat jim efektivní využití městských prostor a vybavení, aby se společenský život ve Zlivi radikálně zlepšil.

Pro rozvoj sportovních aktivit je potřeba zajistit moderní sportoviště, radikální proměnu by potřebovalo zejména sportovní zázemí zlivské školy. Udržovaný stadionek s vybavením k atletickým disciplínám, bezúdržbová hřiště na míčové sporty a moderní hala pro zimní období jsou naprostým standardem, pokud chceme ke sportu přivést malé děti. Současný stav je naprosto tristní.

Podnikání

Podnikatelé a zdejší firmy přináší prostřednictvím svých daní městu Zliv velké množství peněz. Chceme, aby i nadále zejména menší projekty města realizovali místní podnikatelé a firmy. Samozřejmě u některých projektů existují zákonné postupy, které omezují možnosti zvýhodnění místních, ale pokud je to jen trochu možné, mělo by takové kritérium hrát roli.