Základy programu našeho sdružení

Hlavní strana  »  Hlavní strana  »  Základy programu našeho sdružení
Čec 27, 2014 žádné komentáře ›› Redakce

Za základ našeho sdružení považujeme zejména morální a profesní kredit našich kandidátů. Vedení města je totiž vždy více o lidech, než o programu. Přesto vám ale přinášíme stručný nástin programových priorit tak, jak se na něm lidé z „Moderní Zlivi“ shodli. Budeme rádi, pokud s námi budete mít chuť o jednotlivých bodech diskutovat, abychom došli vždy k řešení, které bude racionální a správné. Průběžně bude celý program aktualizován v záložce PROGRAM v horním menu.

Základní teze

Věříme, že vedení města Zliv tu má být pro občany a ne pro sebe a své zájmy, jak tomu bylo v poslední době. Za úplný základ považujeme naprostou otevřenost při řešení veškerých problémů, zejména těch, které se dotýkají většího množství lidí. Nestačí jen zveřejňovat dokumenty někde v temnotách internetových stránek, či mezi stohy listů na vývěskách, je nutné lidem snadno pochopitelnou formou problémy přednést a vysvětlit, dát jim možnost vyjádření a diskuse, až pak rozhodovat. Myslíme si, že město tu je hlavně proto, aby vytvářelo co nejlepší podmínky pro své občany, podniky nebo spolky, aby samotní lidé ve městě měli chuť zde aktivně a společně trávit svůj volný čas. Město by ale nemělo samo suplovat jejich činnost, pouze by mělo prostřednictvím svého vedení a zaměstnanců klást co nejmenší překážky a ze všech sil by se mělo snažit vycházet občanům vstříc.

Výstavba

Rozvoj města do budoucna určuje hlavně nový územní plán, jehož definitivní verze zatím není schválena. My prosazujeme, aby se individuální výstavba v nejbližší budoucnosti orientovala zejména do oblasti Varty, kde už současný územní plán některé prostory nabízí a v tom navrhovaném je tato možnost navíc rozšířena. Možnost stavby bytových domů pak je připravena v prostorech za domy zvanými lidově „Cappuccino“ a „Papouškárna“. Náš názor však je, že město by tyto projekty výstavby mělo pouze podporovat, ne je samo realizovat. To by měl být úkol pro soukromé investory.

Turistika

Podle našeho názoru chybí městu vůbec koncepce podpory turistiky. Neexistuje místo, kde by se návštěvníci mohli dozvědět, co vlastně naše město nabízí. Podstatnější přísun turistů může Zlivi zajistit hlavně dlouho slibovaný projekt cyklostezky. Ovšem skutečné turistické trasy napojené na tu hlubockou a vedoucí co nejvíce přírodou. Proto jsme pro zavrhnutí 1 km dlouhé trasy kolem hlavní silnice (kde už bohužel bylo z městských peněz investováno na cizích pozemcích několik milionů korun do propustí) a chceme prosadit výstavbu stezky začínající na konci ulice Pod Vartou, směrem k Mydlovarskému potůčku, napojující se za rybníkem Zadní Topole (lidově Šušňarky) na projekt připravovaný na Hluboké. Ve Zlivi by na tuto stezku mohli lidé najet i za domem s pečovatelskou službou a po klidných komunikacích by pak taková trasa přirozeně vedla až k rybníku Mydlák.

stezka

Přibližně takto by mohla vypadat přirozená turistická cyklotrasa ve Zlivi podle „Moderní Zlivi“

Na ladem ležícím kopci zvaném „Štumbík“ by se dalo uvažovat o vybudování rozhledničky, například s menším adrenalinovým parkem (lezecké stěny, malá lanovka…)

V místech rozbořeného statku na Dolním náměstí jsme jednoznačně pro definitivní odklizení současných ruin. Místo by mohlo mít využití buď jako park, případně by zde mohlo dojít k výstavbě infocentra. Podobná centra zvyšují informovanost turistů i v menších obcích, než je Zliv, nabízejí možnosti místního vyžití na jednom místě a mohou v reprezentativních prostorách ukázat i něco z historie města.

Kemp na Mydláku je asi nejznámější turistickou lokalitou ve Zlivi, v posledních letech ale jeho sláva určitě nestoupá. Bylo by vhodné se pokusit oživit ho častějšími akcemi, než doposud.

Odpadové hospodářství

Tato oblast je do budoucna ohromně důležitá. Hlavním úkolem nejbližší budoucnosti je bezesporu revitalizace současného sběrného dvora a hlavně objektivní posouzení jeho provozu. Nechceme přispívat k probíhajícímu souboji dvou pohledů na to, jak byl, je, nebo má být sběrný dvůr veden. Je nutné nezávisle vyčíslit, kolik skutečně provoz sběrného dvora město stojí, protože data předkládaná v poslední době považujeme za záměrně zkreslená (například bagatelizace nákladů na pracovníky působila až legračně). Stejně tak je ale nutné říci, že ani předchozí stav určitě nebyl ideální. Nad problematikou odpadů musí proběhnout široká diskuse všech zainteresovaných stran, která musí vést k úplně nové celkové koncepci nakládání s odpady ve Zlivi.

Bezpečnost a kriminalita

Nelze zavírat oči nad tím, že po uzavření pobočky státní policie ve Zlivi se situace ohledně kriminality ve Zlivi značně zhoršila. Než ale nastoupí jakékoli represe, měla by přijít nejprve kvalitní prevence. Chceme podpořit opětovné zavedení terénní služby Nízkoprahového centra pro mládež a chceme ještě zvýšit podporu spolkům, které by mohly dát zejména mladým lidem úplně jiný a lepší směr pro jejich život. Některé strany už před minulými volbami zvažovaly i zavedení městské policie ve Zlivi, to považujeme za příliš drahý krok. Logičtější se jeví v první fázi spíše pokus o nějaký druh spolupráce s již fungující městskou policiíí v Hluboké nad Vltavou.

Dotace

I my chceme výrazně využívat možnosti dotací, ať už z operačních programů Evropské unie, či ze zdrojů státu, kraje nebo třeba ČEZu. Nechceme však budovat město hlavně podle toho, na co jsou zrovna dotace vypsány, abychom tu pak měli zařízení, která nikdo nevyužívá, v místech, kde si je lidé nepřejí. Hlavní jsou pro nás potřeby místních občanů a město chceme budovat primárně podle těchto potřeb.

Spolky

Nové a ještě více i ty dlouho fungující sportovní a společenské spolky si ve Zlivi zaslouží ještě větší podporu, než která je jim momentálně poskytována. A nejde jen o finance, to je pouze jedna ze stránek podpory. Je nutné se spolky mnohem více komunikovat, umožňovat jim efektivní využití městských prostor a vybavení, aby se společenský život ve Zlivi radikálně zlepšil. Navrhujeme zřízení sportovně-kulturní komise, kde by měl každý spolek možnost mít svého zástupce a jejich fungování by tím mohlo dostat mnohem efektivnější podobu. V současnosti Zlivi něco podobného až bolestně chybí a jednotlivé organizace si často zbytečně konkurují, nebo o možnostech spolupráce pramálo ví.

Podnikání

Podnikatelé a zdejší firmy přináší prostřednictvím svých daní městu Zliv velké množství peněz, ale naoplátku z města rozhodně necítí valnou podporu. Zejména na menší projekty by si město mělo vybírat místní podnikatele a firmy a tím jim částečně vracet chuť odvádět daně i pro naše město. Samozřejmě u některých projektů existují zákonné postupy, které omezují možnosti zvýhodnění místních, ale pokud je to jen trochu možné, mělo by takové kritérium hrát roli.

Jednotlivé body programu budeme průběžně doplňovat…

 

Napsat komentář