Průvodce hlasováním do zastupitelstva 3 způsoby, jak lze volit

Hlavní strana  »  Nezařazené  »  Průvodce hlasováním do zastupitelstva
Říj 7, 2014 žádné komentáře ›› Redakce

MěÚ

Nenechte se nachytat komunálním volebním systémem

Systém volby zastupitelů v obecních volbách je složitý a klame voliče. Dává jim totiž falešnou představu, že mohou vybírat mezi jednotlivými osobnostmi. Tak tomu ale úplně není. Nenechte se oklamat a přečtěte si krátkého průvodce pro voliče.

Jako volič máte tolik hlasů, kolik je městských zastupitelů, v případě Zlivi tedy 15. Všichni kandidáti ze všech stran a sdružení jsou pak na jedné velké kandidátní listině, kde můžete svých 15 křížků rozdělit třemi způsoby:

Varianta 1: Hlas straně
Označíte celou jednu stranu, tedy fakticky dáváte všech 15 hlasů zaškrtnuté straně.

Nejjednodušší a nejférovější přístup. Strana jako celek dostane 15 hlasů, za každého kandidáta jeden. Volíte fakticky lidi na prvních příčkách, stejně jako ve sněmovních či krajských volbách. Tuto možnost vám jako Moderní Zliv velmi doporučujeme, jen pokud budete hlasovat pro celou naši kandidátku, máme šanci ve Zlivi něco reálně změnit.

Varianta 2: Hlasování napříč stranami

Vybíráte kandidáty napříč stranami.

Zde nastává problém, jelikož volba osobností je jenom iluzorní. Vaše hlasy totiž nejdou primárně zvolenému kandidátovi, ale zejména straně, tedy nejčastěji lidem z prvních míst kandidátky! Hlasy, které obdrží strana jako celek, se totiž sčítají s těmi, které byly dány jednotlivým kandidátům. Jinými slovy, v komunálních volbách nelze podpořit jednotlivého kandidáta bez toho, abychom zároveň nepodpořili i stranu či sdružení, za níž kandiduje! Zakřížkovaný favorit může sice „přeskočit“ na první místo, ale pouze získal-li alespoň o deset procent více křížků, než je průměrný počet křížků ostatních, což je ale velmi složité (u sněmovního kroužkování je to 5 % bez ohledu na zisk ostatních, což je naopak velmi jednoduché). V praxi tak často volíte úplně jiné lidi, než které jste křížkovali!

Varianta 3: Kombinace předchozího
Zkombinujete obě možnosti: označíte stranu, kterou chcete podpořit nejvíce, a zároveň můžete vybrat až 14 kandidátů z jiných stran.

V tomto případě za každý hlas, který jste dali jiné straně, ubíráte hlasy kandidátům na nejspodnějších příčkách „své“ strany (a samozřejmě straně jako takové). Zaškrtnete-li tak například stranu A a pět kandidátů strany B, tak 5 posledních kandidátů strany A o své hlasy přijde. Opět zde platí, že šance na zvolení vybraného kandidáta jsou velmi malé (pokud není na prvních příčkách kandidátky).

Autor: David Kopecký

P. S.: V následujícím videu je vše názorně vysvětleno.

Napsat komentář