Dohoda vedení města je na světě

Hlavní strana  »  Nezařazené  »  Dohoda vedení města je na světě
Úno 6, 2015 žádné komentáře ›› Redakce

V zastupitelstvu města Zliv se po volbách utvořilo seskupení tří stran a sdružení, které převzalo zodpovědnost za vedení města. Nyní tyto tři subjekty vydaly společné prohlášení priorit, které v tomto volebním období chtějí prosazovat. Jedná se o průnik programů všech tří stran a sdružení, na kterém se všichni shodli. Jsme rádi, že i sdružení nezávislých kandidátů Moderní Zliv mohlo svými poznatky přispět k finální dohodě, a věříme, že se díky tomu Zliv posune zase o krok blíže k tomu, aby byla skutečně moderní.

prohlaseni

Zde jeho textová podoba:

PROHLÁŠENÍ

ODS Zliv, spolku Racek a sdružení Moderní Zliv

 Výše uvedené subjekty jako radniční koalice ve Zlivi pro volební období 2014-18 se dohodly na prioritách ze svých volebních programů, které budou společně prosazovat v nadcházejícím volebním období jako stěžejní.

 

ÚČELNÉ NAKLÁDÁNÍ S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY

 • Stabilizujeme provozní výdaje obce, investovat budeme prioritně do majetku obce, který je stěžejní pro zabezpečení potřeb občanů našeho města

 

DOPRAVNÍ BEZPEČNOST

 • Vybudujeme zpomalovací prvky na vytipovaných místech ve městě, konstrukce by měla odpovídat bezpečnosti dopravy a možnosti bezproblémové údržby komunikací v letním i v zimním období
 • Doplníme na nebezpečných místech přechody pro chodce, původní zvýrazníme a budeme udržovat
 • Zvýšíme počet parkovacích ploch

 

TURISTIKA

 • Zajistíme zpracování návrhu na revitalizaci Mydláku, včetně pláže, ubytovacích zařízení a provozních objektů, postupovat budeme ve spolupráci s majiteli přilehlých pozemků
 • Ve spolupráci s městem Hluboká nad Vltavou připravíme realizaci cyklostezky z Varty až do Munic, aby došlo k propojení na Hlubokou a dále do Českých Budějovic nebo do Purkarce

 

VÝSTAVBA A BYDLENÍ

 • Zajistíme zpracování koncepce vzhledu Dolního náměstí jako centrální části města, současně budeme řešit i situaci s objektem „staré pošty“ a prostorem statku „u Pražáků“
 • Budeme podporovat rozšiřování bydlení v bytových domech a v zónách individuální zástavby
 • Budeme realizovat základní technické vybavení pro rodinné domy na konci ulice Pod Vartou
 • Budeme usilovat o realizaci víceúčelové sportovní haly pro veřejnost

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Osázíme a vyzdobíme město květinami a zelení ve spolupráci s profesionálním zahradníkem, na vybraná místa instalujeme nádoby s okrasnou zelení

 

SPOLKOVÁ ČINNOST

 • Zavedeme kulturně-sportovní komisi, kde bude moci mít zástupce každý městský spolek a další organizace podílející se na kulturním a sportovním životě města, kdokoli bude chtít nadále (či nově) čerpat prostředky od města, musí organizačně (spolu)zaštítit alespoň jednu kulturně-sportovní akci

 

Napsat komentář