Mgr. Alena Hejná

Hlavní strana  »  Mgr. Alena Hejná

36 let; právnička, členka advokátní kanceláře Řezníček & Co.; svobodná (1 dítě)

Hejná

Díky důvěře občanů města Zliv jsem se v roce 2018 stala nejen zastupitelkou ale i členkou rady města, v rámci které jsem se po celou dobu snažila prosazovat a spravedlivě hájit zájmy všech obyvatel a o všech záležitostech rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Svůj největší přínos pro město vidím především ve své odbornosti, kdy jako vystudovaná právnička působící v advokacii přistupuji ke všem záležitostem zodpovědně a s odborným nadhledem, kterého je v rámci jednání rady i zastupitelstva města prokazatelně zapotřebí. Nejen s ohledem na tuto skutečnost, ale především z důvodu, že mi na budoucnosti našeho města záleží, jsem se rozhodla kandidovat i v dalším volebním období. V rámci následujícího volebního období bych se přitom chtěla zasadit především o realizaci nových parkovacích míst, kterých je ve Zlivi zjevný nedostatek, o rekonstrukci kulturního domu, tak aby mohl být ke svému účelu obyvateli města řádně využíván, jakož i o efektivnější realizaci výstavby nových domů a bytových jednotek, která je a i do budoucna bude zjevně nezbytná.

Napsat komentář